english version  

Objanienia skrtw
Klasy
Oznaczenia oceny psa
Oznaczenia oceny psa w klasie szczenit
Nagrody
Tytuy
Zasady przyznawania tytuu Championa PL
Zasady przyznawania Modzieowego Championa PL

Objanienia skrtw

IntCH.  Midzynarodowy Champion
Ch.  Champion
Ch.M.  Champion Modzieowy
CAC/CWC  Certyfikat na Championa Wystawowego
CACIB  Certyfikat na Midzynarodowego Championa
PKR/KW   Polska Ksiga Rodowodowa / Ksiga Wstpna
Hod.  Hodowca Psa
W.   Waciciel Psa

Klasy

Klasa szczenit (Puppy )   6-9 miesicy
Klasa modziey (Junior)   9-18 miesicy
Klasa porednia (Intermediate)  15 - 24 miesice
Klasa otwarta (Open)   od 15 miesicy
Klasa uytkowa (Utility )  od 15 miesicy z certyfikatem uytkowoci
Klasa championw (Champion)  dla psw posiadajcych tytu midzynarodowego lub krajowego championa
Klasa honorowa (Veteran)   od 8 lat wzwy

Oznaczenia oceny psa

Kolor niebieski   ocena doskonaa
Kolor czerwony  ocena bardzo dobra
Kolor zielony  ocena dobra
bez wstki  ocena dostateczna
bez wstki  dyskwalifikujca
bez wstki  nie do oceny

Oznaczenia oceny psa w klasie szczenit

Kolor ty   wybitnie obiecujcy
Kolor biay   obiecujcy
Bez wstki   mao obiecujcy

Nagrody

  1. Medale otrzymuj psy, ktre zajmuj trzy pierwsze lokaty w klasie z ocen doskona
    Doskonaa l   medal zoty
    Doskonaa II  medal srebrny
    Doskonaa III   medal brzowy
  2. Dyplomy otrzymuj psy z wyjtkiem uzyskujcych ocen dostateczn.
  3. Lokaty w kadej klasie otrzymuj tylko 4 najlepsze psy. Dalsze uzyskuj oceny bez lokat

Tytuy

CACIB - certyfikat na Midzynarodowego Championa Piknoci moe by przyznany - w drodze tzw. "porwnania" jednemu psu i jednej suce (w danej rasie), ktre otrzymay ocen doskona z lokat l w klasie poredniej, otwartej, uytkowej i championw

CWC - na kadej z wystaw kynologicznych w kraju sdziemu przysuguje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa zwanego w skrcie CWC (za granic CAC - certyfikat au championat). CWC moe otrzyma pies/suka, ktre ukoczyy 15 miesicy i uzyskay ocen doskona z lokat pierwsz w klasie poredniej, otwartej lub championw bez wzgldu na ilo konkurentw.

Zwycizca Modziey - tytu ten moe otrzyma na kadej wystawie (nie dotyczy wystaw championw) i w kadej rasie pies/suka, ktry w klasie modziey uzyska ocen doskona z lokat pierwsz.

Najlepszy Pies / Suka w Rasie - o tytu ten mog si ubiega psy / suki w kadej rasie z ocen doskona i lokat l z klasy poredniej, otwartej, uytkowej i championw, konkurujce ze sob w tzw. "porwnaniu".

Zwycizca Rasy (BOB) - o tytu ten konkuruj pies i suka, ktre na danej wystawie zdobyy tytu "Najlepszy Pies / Suka w Rasie" oraz tytu "Zwycizca Modziey".

Zwycizca Grupy (BOG) - o tytu ten konkuruj psy i suki, ktre na danej wystawie zdobyy tytu "Zwycizca Rasy" oraz nale do tej samej grupy ras (wg. Podziau FCI).

Najpikniejszy Pies Wystawy (BIS) - o tytu ten konkuruj Zwycizcy Grup.

Zasady przyznawania tytuu Championa PL

Na kadej z wystaw kynologicznych w kraju sdziemu przysuguje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrcie CWC, za granic CAC - certyfikat au championat).

Certyfikat moe otrzyma pies i suka, ktre ukoczyy 15 miesicy i uzyskay ocen doskona z lokat pierwsz w klasie poredniej, otwartej, uytkowej i championw, bez wzgldu na liczb konkurentw. Trzy CWC, uzyskane od trzech rnych sdziw - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub midzynarodowej - s podstaw do przyznania psu (suce) tytuu "Championa Polski", pod warunkiem, e midzy pierwszym, a ostatnim wnioskiem upyno co najmniej 6 miesicy.

Zasady przyznawania tytuu Modzieowego Championa PL

Tytu "Modzieowego Championa Polski" moe by przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytuu Zwycizcy Modziey, od 3 rnych sdziw na wystawach, w tym co najmniej jednej wystawie klubowej lub midzynarodowej, bez okrelonego przedziau czasu.

Design by drumlin.

Visitor Map
Create your own visitor map!Ta strona uzywa pliki cookies w celu swiadczenia Panstwu uslug na najwyzszym poziomie.Mozecie Panstwo w kazdym czasie dokonac zmiany ustawien dotyczacych cookies.
Zamknij oraz nie pokazuj wiecej powiadomienia